Slovensky Zväz Chovatelov

President: Mr. Miroslav Kozej

Krizna 44, SK - 824 76 Bratislava (Slovaquie)

Tel: + 421 903 053 899

email: okrasne.ptactvo@cschdz.eu

Fax: +421 (0) 255 571 158

Email: szch.odborprac@SLOVAQUIE - SLOVAKIA stonline.sk